Hole in one, Dame Jouanne

Clemont kliver fram och stjäl showen (och förstabestigningen) av Hole in one framför Neil och Gerald. Detta efter att de två sistnämnda
 tagit god tid på sig med att samla mod nog för att våga dyna iväg över den läskiga landningen på problemet de borstat upp.
/DO