Finfrämmande från Värmland

I helgen gästades Göteborg och Bohuslän av finfrämmade från Värmland i och med Martin Jurander.
Två dagar hade jag äran att få klättra med maskinen från Arvika och fick under dessa bevittna ett 
par fina sends. Bilden visar Martin i början av sitt förnedrande send av Hummern igen i Fjällbacka.

/DO